از کشتی حمایت کنیم
جمله های زیبا جمله های زیبا - مطالب ابر جمله های زیبا
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

ن : امیر محمدی
ت : جمعه 9 اسفند 1392
عجب روزگاریست...
شیطان فریاد میزند انسان پیدا کنید سجده خواهم کرد:: مرتبط با: جملات زیبا , جملات پند اموز ,
:: برچسب‌ها: شیطان , جملات پند اموز , جملات زیبا , جمله های زیبا , روزگار ,
ن : امیر محمدی
ت : سه شنبه 6 اسفند 1392
                                                                
                                                                     سه داستان زیبا و پند اموز در ادامه مطلب

ادامه مطلب

:: مرتبط با: داستان زیبا ,
:: برچسب‌ها: سه داستان زیبا , داستان پند اموز , غرور , فقر , جمله های زیبا ,
ن : امیر محمدی
ت : سه شنبه 1 بهمن 1392
داستان بخت بیدار در ادامه مطلب
ادامه مطلب

:: مرتبط با: داستان زیبا ,
:: برچسب‌ها: داستان , داستان کوتاه , داستان پند اموز , بخت بیدار , گرگ , گنج , جمله های زیبا ,
ن : امیر محمدی
ت : سه شنبه 1 بهمن 1392


به درختان جنگل گفتم شما با این همه عظمت چرا :

از تکه آهنی به نام تبر می رنجید ؟

گفتند : رنجش ما از تبر نیست ، از دسته ی ان است که :

از جنس خودمان است ...!
:: مرتبط با: جملات پند اموز , جملات زیبا ,
:: برچسب‌ها: جمله های زیبا , جملات زیبا , جنگل , درخت , تبر ,
ن : امیر محمدی
ت : یکشنبه 22 دی 1392
کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند...!

یکی از آنها که گم میشود

دیگری محکوم به آوارگیست...!
:: مرتبط با: جملات زیبا ,
:: برچسب‌ها: جمله های زیبا , کفش , اوارگی , جملات جالب ,
ن : امیر محمدی
ت : سه شنبه 17 دی 1392
کارگری سکه ای از لباس کهنه اش در اورد تا صدقه بدهد اما جمله ی روی صندوق را دید و پشیمان شد...
صدقه عمر را زیاد میکند:: مرتبط با: جملات زیبا , جملات پند اموز ,
:: برچسب‌ها: کارگر , صدقه , فقر , جمله های زیبا , جمله های پند اموز ,
ن : امیر محمدی
ت : یکشنبه 8 دی 1392
گویند روزی مجنون در مسجدی رد میشد شیخی نماز میخواند مجنون بر سجاده شیخ پا گذاشت فریاد شیخ بلند شد که چرا بین من و خدایم فاصله انداختی؟
مجنون گفت:من عاشق لیلی ام تو را ندیدم تو که عاشق خدایی چگونه مرا دیدی؟:: مرتبط با: جملات پند اموز , جملات زیبا , داستان زیبا ,
:: برچسب‌ها: مجنون , خدا , شیخ , مسجد , جمله های زیبا , جمله های پند اموز , داستان های زیبا ,
ن : امیر محمدی
ت : پنجشنبه 5 دی 1392
ﺧﺎﻧﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻡ … ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻡ؟ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺷــــــﮕﻠﻪ ! ﺑﺮﺳﻮﻧﻤﺖ؟ﺧﻮﺷــــﮕﻠﻪ !

ﭼﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﺘﻮ ﺑﻪ ﻣــــﺎ ﻣﯿﺪﯼ؟ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ

ﻣﺴــﯿﺮ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻣﯽﺷﻨﯿﺪ !ﺑﯿﭽــﺎﺭﻩ ﺍﺻﻼً ﺍﻫﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ …

ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺯﺍﺭﺵﻣﯽﺩﺍﺩ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﺼـــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯽ

ﺧﯿــﺎﻝ ﺩﺭﺱ ﻭ ﻣــﺪﺭﮎﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤـــﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﺵ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ .ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ

ﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺖ …ﺷـﺎﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ

ﻟﻌﻨﺘﯽ !…ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﯿﺎﻁ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺷﺪ … ﺧﺴﺘﻪ … ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﮔﺮﯾﻪ

 ﮐﻨﺪ …ﺩﺭﺩﺵ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮﺩ !…ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﯾﺰ ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩ …

 ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺮﻡ ﺷﺪﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺿﺮﯾﺢ ﻧﺸﺴﺖ . ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ! ﺧﺪﺍﯾﺎ

ﮐﻤﮑﻢﮐﻦ …ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺿﺮﯾﺢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ

ﺯﻧﯽﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ …ﺧﺎﻧﻮﻡ ! ﺧﺎﻧﻮﻡ ! ﭘﺎﺷﻮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﺸﺴﺘﯽ ! ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ

ﺯﯾﺎﺭﺕﮐﻨﻨﺪ !ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺳﺮﺍﺳﯿﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ

۸ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ … ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ … ﻭﺍﺭﺩﺷــــﻬﺮ ﺷﺪ

 …ﺍﻣــــﺎ … ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ … ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﻩﻧﻤﯽﮐﺮﺩ !…

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ … ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻮﺱ ﺁﻟﻮﺩﯼ ﺗﻌـﻘــﯿﺒﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩ !ﺍﺣﺴﺎﺱ

ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮﺩ … ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺯﻭﺩ ﺩﻋﺎﻡﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﺷﻪ ! ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ! ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦﻃﻮﺭﻧﺒﻮﺩ !ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺪ

 …ﺩﯾﺪ ﭼـــﺎﺩﺭ ﺍﻣﺎﻣــﺰﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ
:: مرتبط با: داستان زیبا ,
:: برچسب‌ها: دختر , چادر , امامزاده , داستان زیبا , جمله های زیبا , حجاب ,
ن : امیر محمدی
ت : سه شنبه 3 دی 1392
حس دلقک چه قدر دردناک بود...
وقتی برای تهیه پول دفن مادرش...
باید شادترین برنامه هارا اجرا میکرد:: مرتبط با: جملات پند اموز , جملات زیبا ,
:: برچسب‌ها: دلقک , جمله های زیبا , جمله های پند اموز , مادر ,
ن : امیر محمدی
ت : دوشنبه 2 دی 1392
گفتند عینک سیاهت را بردار،دنیا پر از زیباییست...
عینک را برداشتم وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها
عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یکرنگ خودم پناه ببرم...:: مرتبط با: جملات زیبا ,
:: برچسب‌ها: عینک سیاه , دنیای زیبا , جمله های زیبا , جمله های پند اموز ,
ن : امیر محمدی
ت : دوشنبه 2 دی 1392
تا توانی در جهان با همه کس یار مشو...خویش را خوار نکن لوتی بازار مشو
تکیه بر خلق مزن عازم گفتار مشو...با بشر در همه جا محرم اسرار مشو
این رفیقان که همه مایل دیدار تو اند...به خداوند جهان مایل دینار تو اند
با چنین طایفه ای مونسو غمخوار مشو...ما که رفتیم و ندیدیم وفا از دوستان
نیست یک رنگ در اینجا...تو گرفتار مشو:: مرتبط با: جملات پند اموز , جملات زیبا ,
:: برچسب‌ها: جمله های زیبا , جمله های پند اموز , رفاقت , شعر های زیبا , شعر های پند اموز ,
ن : امیر محمدی
ت : یکشنبه 1 دی 1392
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو